สารบัญ

posted on 12 Mar 2010 12:28 by the-priefy

สารบัญ สารพัด (อยากเอาอะไรลงก็จะเอามาลงไว้ที่นี่แหละ)

โค้ดต่างๆที่ใช้ในบล็อกนี้

 

ทำ Fav. เป็นภาพ

< script type="text/javascript">
  feDefault = 2;
  feTextLink = new Array('[ บึ้ม ]','[ ปิ้ว ]','[ แปะ ]','[ ปิ๊ด ]','[ ... ]');
</script>
<link href="http://www.xvista.co.cc/favext/exteenfav2.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" />
<script type="text/javascript" src="http://exteenscript.googlecode.com/files/exteenfav2.js"></script >

 

ตัวดูจำนวนคนเข้าบล็อก

< script type="text/javascript" src="http://widgets.amung.us/tab.js"></script><script type="text/javascript">WAU_tab('inw5ln0igxrh', 'bottom-center')</script >

 

ปฏิทินคน

< iframe src="http://api.humancalendar.com/iframe.php?t=2x2&s=275" width="275" height="275" border="0" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe >

 

สุ่มเฮด (Css)

http://www.cutandpastescripts.com/cgi-bin/randomimages/randomimages.pl?username=The-Priefy

 

ใส่ภาพแทนตัวในแชทบ็อกซ์

ใส่ลิงค์รูปภาพในช่อง email/url

 

ใส่ไอคอนบล็อกบน Tab

 เอาโค้ดนี้ใส่ไว้ที่ Setting > Blog Description

<link rel="icon" type="image/gif" href="ลิงค์ภาพ">